Tlf: 3888 7868

 

København: Hejrevej 37 - 2400 København NV

 

Aarhus: Sindalsvej 37, 8240 Risskov

 

Åbningstider: Mandag - Fredag  9.00 - 17.00

 

 

VILKÅR

 

Om indlevering

Du kan personligt indlevere dit udstyr til service i kundemodtagelsen på vores 2 adresser i Danmark:

DFA Service, Hejrevej  39, 1. sal,  2400 København NV.  Åbningstid:  9.00-17.00.

DFA Service, Sindalsvej 37, 8240 Risskov. Åbningstid:  9.00-17.00.

Indsender du reparation med post, skal produktet altid fremsendes til vores adresse i København.

Husk altid at vedlægge god fejlbeskrivelse, retur adresse, ønsker til returnering samt  kopi af gyldigt garantibevis eller regning/faktura, hvis der er tale om en garantisag. Brug gerne vores indleveringsblanket her

Ved klager over billedkvalitet eller optiske fejl:

Undlad venligst at medsende printede billeder ved klager over farve- eller andre billedfejl. Vi kan ikke bedømme sådanne fejl via papirbilleder. Medsend altid de originale, uredigerede billeder på kort, cd eller mail. Ved forsendelse på mail, skal vi altid have oplyst kameratype og serienummer.

Om reparationstider

Der må påregnes i gennemsnit 1-2 ugers leveringstid på reparationer.

Hvis du er Canon CPS eller Nikon NPS kunde gælder særlige leveringstider - se her:

Canon CPS

Nikon NPS

 

Om prisoverslag

Hvis reparationen ikke dækkes af garanti eller reklamation, kan vi udarbejde et reparationsoverslag til dig, så du kan vurdere, om reparation er meningsfyldt for dig. Prisoverslaget er inkluderet i reparationsprisen, hvis du accepterer. Ønsker du ikke reparationen udført, fakturerer vi et gebyr for forundersøgelsen på henholdsvis 300 kr. og 400 kr. afhængig af produkt - se fane med priser. Oftest er vi nødt til at ”åbne” dit produkt for at kunne vurdere skaden og udarbejde et prisoverslag. Afslår du vort tilbud på reparation, vil vi som grundregel returnere dit produkt i åben tilstand. Ønsker du udstyret gensamlet før returnering i u-repareret stand, debiterer vi kr. 200 + moms i tillæg til prisen på overslaget. Ønsker du produktet returneret med posten tilkommer fragt på kr. 75 + evt. efterkravsgebyr, men du kan naturligvis også afhente det på vores adresse.

Prisoverslag er gældende i 4 uger. Manglende svar indenfor 4 uger betragtes som afslag på tilbudet, og vi returnerer da produktet og fakturerer prisoverslaget i henhold til ovenstående.

Om levering af din færdige reparation

Ved indskrivning aftales, hvorledes du ønsker dit produkt retur efter service.Du kan vælge afhentning, eller forsendelse.  Ved forsendelse debiteres kr. 75 for fragt og handling.Er der aftalt afhentning, og foretages afhentning ikke senest 6 måneder efter klarmelding, forbeholder vi os ret til at afhænde udstyret til anden side til dækning af vores udgifter – i henhold til købelovens § 34.

Om betaling

Betaling af reparation sker kontant ved afhentning.Vi modtager kontanter, Dankort, Visa og Mastercard. Når forsendelse er aftalt, kan der forudbetales til vores bankkonto eller pr. postopkrævning ved modtagelse. (Bemærk at efterkravs-forsendelse koster et gebyr).

Om garanti

Om en reparation er dækket af garanti, afgøres af vore teknikere, når udstyret er blevet inspiceret, og grunden til fejlen er klarlagt.Reparationsgaranti omfatter kun det reparerede, samt den/de reservedele, der er udskiftet i forbindelse med samme reparation. Opstår der andre fejl eller skader efterfølgende, er disse således ikke omfattet af en eventuel reparationsgaranti. Skader og fejl opstået på grund af stød, sand, vand, væske og andre udefra kommende påvirkninger dækkes ikke af garantien. Knækkede LCD- og TFT- skærme (monitorer) er ikke omfattet af garantien. Bemærk venligst at rensning af billedsensor og søger ikke er omfattet af garantien, da støv og snavs er et udefra kommende fænomen.Såfremt kamera/udstyr indsendes til reparation med forventning om garanti, og der konstateres skader, der ikke er omfattet af garanti, vil vi i stedet udarbejde et prisoverslag. Såfremt dette ikke accepteres, faktureres et beløb jævnfør ovenstående til dækning af vores omkostninger til fejlsøgning og håndtering af udstyret.Indleveres udstyr, som er ikke er dækket af producentens danske eller europæiske  garantiordning, men f.eks. er under amerikansk eller asiatisk garanti, kan vi tilbyde at foretage reparation, men til normale omkostninger for udstyr udenfor garamti.

Om forsikring

Udstyr til reparation er normalt dækket af ejerens løsøreforsikring. Enhver forsikringsrisiko – også under transport til og fra reparation – påhviler ejeren af udstyret. DFA Service holder dog udstyret transportforsikret under evt. returforsendelse fra værksted. En eventuel transportskade skal claimes overfor transportøren straks ved modtagelse, for at vores transportforsikring kan dække skaden.

 

Om ansvar

DFA Service har ansvaret for forsvarlig håndtering og opbevaring af udstyret fra tidspunktet for kvittering for modtagelse på én af vore adresser og frem til udstyret udleveres eller afsendes til en af rekvirenten specificeret adresse.

DFA Service påtager sig intet ansvar for skader og tab, der måtte være en følge af forsinkelse eller bortkomst af udstyret under transport.

DFA Service påtager sig intet ansvar for tab eller skade, som skyldes force majeure.

DFA Service påtager sig intet ansvar for afledte tab som følge af en eventuel forsinkelse af reparationen, uanset årsagen til dette.

© 2023 DFA Service

KØBENHAVN: Hejrevej 37 2400 København NV Tlf 3888 7868 Fax 38887869 service@dfaservice.dk
 Åbningstider: Man - Fre: 9.00 - 17.00
AARHUS: Sindalsvej 37 8240 Risskov Tlf 3888 7868 Fax 38887869 service@dfaservice.dk  Åbningstider: Man - Fre: 9.00 - 17.00